Hiện tại site mới phát triển, nên sẽ có vài bộ Anime chưa có   *Chúng mình sẽ update lại trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn xem Anime vui vẻ*  

Bảng Xếp Hạng Anime hay nhất